O sbírce :: Ilustrace politických a hospodářských poměrů

Zvláštní část sbírky tvoří značný počet politických a náboženských letáků - pamfletů a hanopisů - jimiž sporné strany (protestanti a katolíci) vyřizovaly své rozepře a snažily se získat stoupence.

Je za­ jímavé sledovat, jakých nízkých a často nevybraných metod ideologického boje proti sobě používaly oba nepřátelské tábory. Tyto listy, slovem i obrazem, oplývají nenávistí, škodolibostí a demagogickým znevažováním protivníka. Je tu však i několik letáků s hlubokým smyslem pro reálnost a zásady mravnosti, které obvykle satiricky zavrhují všechno násilí a surovost, sociální nespravedlnost a především zhoubnou válku, např. alegorické ilustrace o zbytečnosti válek a o útrapách prostého lidu, který měl na válkách kondotiérů jen účast svým strádáním a krví.

I hospodářské poměry za třicetileté války lze posoudit podle některých ilustrací sbírky, které se zabývají znehodnocením měny, lichvou, finančními spekulacemi a celkovým hospodářským rozvratem. V popředí tu však vždy nacházíme rozpory náboženské, které ovšem v mnohých případech sloužily účastníkům války za záminku pro jejich kořistnické záměry.

(Jiří Douglas Sternberg)

[přihlásit se]   [webmaster]
web 30letavalka  |  Hrad Český Šternberg  ©2014-2024