O sbírce :: Rafael a Egydius Sadeler

Sadeler je slavné jméno rodu nizozemských umělců, jichž některá skvělá díla jsou součástí naší sbírky. Jan narodil se v Bruselu kolem r. 1550, působil ve Frankfurtu nad Mohanem, Kolíně nad Rýnem, Mnichově a později se usadil v Benátkách.

Jeho bratr Rafael jej převyšoval v umění a zprvu s ním pracoval společně. Z Benátek byl pak povolán kurfiřtem Maxmiliánem Bavorským do Mnichova, u jehož dvora zůstal. Jeho dílem jsou známé mědirytiny bitvy na Bílé Hoře r. 1620 (čtyři dvojité listy), které však v naší sbírce žel postrádáme. Synovec obou jmenovaných, Egydius (Jiljí) byl u svého strýce Jana v Benátkách, později však přijal nabídku císaře Rudolfa II. a odešel do Prahy, kde zůstal až do své smrti r. 1629. Po Rudolfově smrti setrval ve službách Matyáše a Ferdinanda II. Jeho nejznámějším dílem je velký prospekt Prahy z r. 1606, složený z 9 listů. Je proveden na mědi podle kresby Filipa van den Bosche (Sec. caes. Maj. Phrigarius). Egydius Sadeler byl universálním umělcem - velmi zručným rytcem a kreslířem, výborným portrétistou, jenž rovněž mistrně zobrazoval krajiny i náměty figurální. Reprodukoval mnohé obrazy slavných světových umělců, nap. Jena Brueghela, Rottenhammera aj. Tyto předlohy nacházel v bohatém výběru v Rudolfových galeriích. R. 1605 vypracoval mapu Čech, která byla po jeho smrti r. 1630 vydána s označením: „Bohemia in suas partes geographice distincta Petruas Kaerius oaelavit Aegydius Sadeler delineavit P.Kaerius exoudit 1629.“ Egydius Sadeler je pochován v Praze v kostele sv. Jana v Oboře (nyní čp. 322) Praha 1, na Svatojánském vršku na Malé Straně).

Ze Sadelerových děl nalézáme ve šternberské sbírce především portrét císařského generála Karla Bonaventury Buauoye. Jde o poprsí na ozdobné kartuši, která je obklopena různými alegorickými ozdobami a emblémy. V pozadí je vyobrazena bitva na Bílé Hoře. Skvěle proveden je i Sadelerův portrét kardinála Khleseia z roku 1615.

(Jiří Douglas Sternberg)

[přihlásit se]   [webmaster]
web 30letavalka  |  Hrad Český Šternberg  ©2014-2024