O sbírce :: Jaques Callot

Chtěl bych se tu ještě stručně zmínit o světoznámém francouzském grafiku, Jaques Callotovi, přesto, že šternberská sbírka se nemůže pochlubit některým z jeho děl.

Jeho umělecké pojetí však bylo vzorem mnohým jeho současníkům a obráží se v některých leptech jiných rytců naší sbírky. Jeho mistrným dílem jsou dvě sady vynikajících mědirytin, které se zabývají tématem naší sbírky. Zobrazují vojenský život a útrapy všeho obyvatelstva v době třicetileté války a jsou nazvány: „Les petites miséres de la guerre“ a „Les grandee miséree de la guerre“. Perspektiva u hloubkových pohledů je vždy brilantně provedena a je jednou z jeho průkopnických předností v rytectví. Svým jemným rydlem vypracoval tento mimořádný umělec často neuvěřitelně drobně detaily. Callot žil v Nancy od r. 1593 do r. 1635 neobyčejně pohnutým životem plným osudových zvratů. Byl to umělec nadmíru plodný - je známo přibližně 1.500 jeho prací. S Callotovým dílem se podrobně zabývá Petr Pavel Plan ve svém díle: „Taques Callot maitre Graveur 1593–1635 suivi d'un catalogue raisonné et accompagné de la reproduction de 282 estampes et des deux portraits par Pierre-Paul Plan, Bruxelles - Paris, librairie nationale d'art et d'histoire, G.Van Oest & Cie, Éditeurs 1911“. Dílo obsahuje velký počet faksimile Callotových prací.

(Jiří Douglas Sternberg)

[přihlásit se]   [webmaster]
web 30letavalka  |  Hrad Český Šternberg  ©2014-2024