O sbírce :: Další sbírky

Je nasnadě, že šternberskou sbírku nelze ani zdaleka považovat za úplnou.

Existuje mnoho dobře známých grafik, které tu postrádáme, ale nejsou nám ani přibližně známa všechna rytecká vyobrazení událostí třicetileté války, které byly vydávány v nejrůznějších obměnách a v ohromném rozsahu. Velmi často se totiž stává, že se objeví tisk, který vůbec není v katalogech a odborných seznamech uveden. Lze však usoudit, že sternberská sbírka mědirytin je svým rozsahem, omezeným na relativně krátký časový Úsek třicetileté války, nejúplnější sbírkou toho druhu u nás. Velkou sbírku s toutéž tématikou měl kdysi u nás Vojtěch Lanna (1836–1909), po jeho smrti však byla v dražbách rozptýlena. Současný stav a obsah velkých zahraničních sbírek rytin a grafik, „Alberina“ ve Vídni, Kupferstichkabinettuv Berlíně a Drážďanech, sbírky rytin v Coburgu, Londýně (kde je mnoho Hollarových rytin) a Paříži, nelze posoudit.

(Jiří Douglas Sternberg)

[přihlásit se]   [webmaster]
web 30letavalka  |  Hrad Český Šternberg  ©2014-2024